FaceBook

24. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

24. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

W tym roku przypada 24. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Jest to najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument mówiący o prawach dziecka, nazywany światową konstytucją praw dziecka.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z prawami dziecka – począwszy od Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, poprzez działalność Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę powstania UNICEF - największej międzynarodowej organizacji pomagającej dzieciom, aż po uchwalenie Konwencji o prawach dziecka. To właśnie Polska była inicjatorem powstania Konwencji i w 1978 roku przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Najważniejszym celem powstania Konwencji było dążenie do poprawy losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwo co najmniej podstawowych standardów opieki i rozwoju. Konwencja wchodzi w skład wewnątrzkrajowego systemu prawnego i ma charakter prawotwórczy. Oznacza to, że każde państwo-strona Konwencji musi dostosować swoje wewnętrzne regulacje prawne przynajmniej do minimalnych standardów ogółu praw i wolności dziecka, uznanych przez współczesną społeczność międzynarodową. Zakres Konwencji obejmuje wszystkie sfery praw człowieka: polityczną, ekonomiczną, społeczną i kulturalną, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju.

Każdy kraj podpisując Konwencję zobowiązuje się do implementacji zawartych w niej praw oraz do przedstawiania Komitetowi Praw Dziecka w Genewie sprawozdań z wdrażania zapisów Konwencji w ściśle określonych terminach. Polska przedstawiła Komitetowi dwa sprawozdania w roku 1995 i 1999. Trzecie sprawozdanie przesłane przez Polskę do Komitetu Praw Dziecka w 2012 roku (z czteroletnim opóźnieniem) będzie dopiero rozpatrywane.

Każdorazowo po przeanalizowaniu sprawozdania danego kraju, Komitet Praw Dziecka w Genewie przedkłada rekomendacje działań niezbędnych w celu poprawy sytuacji dzieci i dostosowania, w jak największym stopniu, prawodawstwa danego kraju do wymogów Konwencji o prawach dziecka. Polska otrzymała takie rekomendacje w 2002 roku, mieliśmy więc ponad 10 lat aby je wdrożyć. Niestety duża część z nich, dotycząca bardzo wielu obszarów życia dziecka, nie została jeszcze zrealizowana.

Zalecenia Komitetu Praw Dziecka dla Polski z 2002 roku 

Sprawozdanie Polski z Realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2000 

Data publikacji: 20.11.2013

Zobacz także

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.